Dula Monika

porodní příběhy

Do třetice

190118

S dulou Monikou jsem se setkala poprvé před čtyřmi lety. Před naším samotným osobním setkáním mě oslovilo už její představení se na webových stránkách. Hledala jsem porozumění, lidskost a v neposlední řadě zkušenost. Tehdy jsme očekávali příchod na svět našeho prvního syna. Osobní setkání mne jen utvrdilo v tom, že paní Monika je tak laskavou bytostí, že právě za jejího doprovodu a podpory chci mnou dosud neznámou zkušeností projít. Při našem předporodním setkání s porozuměním jí vlastním odpovídala všechny mé otázky a dodávala mi sebejistoty.

Vzhledem k tomu, že syn se neotočil včas hlavičkou dolů, byla mi plnou podporou i při dalším rozhodování, kde a za jakých podmínek ideálně rodit syna koncem pánevním. Sama bych se ve všech dostupných informacích v této souvislosti jistojistě ztrácela. Okolnosti však změnily situaci a těsně než jsme přistoupli ke konečnému rozhodnutí, porodila jsem předčasně akutním císařským řezem. S mou dulou jsem se tak u porodu nemohla setkat. Věděla jsem však, že v dalším těhotenství nebudu váhat a s důvěrou se na ni opět ráda obrátím.

To se stalo hned další rok, když měla přijít na svět naše dcera. Monika mi i tentokrát byla v těhotenství laskavou podporou v mém rozhodnutí rodit i přes dřívější císařský řez spontánně. Okolnosti však tomu chtěly jinak a protože porod naší dcery byl překotný a v porodnici jsme strávili od příjmu do samotného porodu pouhých 10 min, ani tentokrát se nám nepodařilo se s Monikou u porodu setkat.

Mohlo by se zdát, že proběhl-li druhý porod tak rychle a naštěstí bez komplikací, nebylo žádoucí se na ni obracet s žádostí o její doprovod k porodu o další dva roky později. Opak byl pravdou. Tak jako každé těhotenství je zpravidla jiné, vím už, že i u porodu platí, že je přes všechny zkušenosti nevyzpytatelné, jak se vše vyvine. Jak říká Monika, porod je jedinečný právě tak, jako onen človíček, který přichází na svět. Jsem tedy neskonale ráda, že i potřetí jsem se rozhodla ji oslovit a ještě více za to, že tentokrát jsme se u porodu opravdu setkaly. Ještě jsme se ani nedostali na porodní box a už jsem věděla, že rozhodnutí přizvat si k porodu dulu bylo jedině správné. Hned na příjmu nám totiž v porodnici oznámili, že mají plno. Taková zpráva hned na samém začátku Vás rozhodně nijak nepotěší a věřím, že být tam s manželem sami, snadno propadáme panice. Monika však má to vzácné kouzlo udržet za všech okolností klid a ten jistojistě přispěl i k tomu, že se kontrakce při zdlouhavém příjmu nezastavily a přijetí jsme se nakonec přeci jen dočkali. Byla mi oporou i při přikročení k rozhodnutím, která v průběhu porodu vyvstala. Přestože byl po celou dobu přítomen také můj manžel, kterého si velmi vážím a věřím, že jsme schopni zvládnout společně leccos, vím, že sami bychom v mnohých chvílích tápali a necítili se tak jistě. Monika je tak empatickou bytostí, že uměla vždy odhadnout, co cítím, co si přeji… Citlivě to pak sdělila také porodní asistentce, která ne vždy jednala se stejným porozuměním. Byla tak pro mne pevným mostem, o který jsem se mohla v každý okamžik s důvěrou opřít, a současně tak mostem mezi mnou a zdravotním personálem. Věřte, že ve chvílích, kdy Vás pronásledují kontrakce, chcete ze všeho nejméně s někým vyjednávat o dalším způsobu vedení porodu. Monika to s elegancí jí vlastní udělá dle vašeho přání za vás. Když se kontrakce zdají být nekonečné, je to, že Vám někdo zkušený dodá jistotu, že vše probíhá v pořádku a tak, jak má, nenahraditelné. Porodní asistentka se na porodním boxu objevovala vždy jen na chvíli, jsem přesvědčená, že chvil, kdy bychom s mým mužem tápali, zda vše postupuje skutečně jak má, by bylo nespočet.

Monika byla mým průvodcem v uvolnění, jak těla, tak mysli. Jako žena měla také plné porozumění, jak se cítím. Monika má dar. Cítíte se s ní jako s dlouholetým přítelem, kterému nemusíte nic složitě vysvětlovat, aby vás pochopil. Má dar naslouchat, naplňovat klidem s plnou důvěrou v její zkušenosti. Rozhodnutí přizvat si Moniku k porodu i „na třetí pokus“ považuji za to nejlepší, které jsem při příchodu svého třetího dítěte na svět mohla učinit.

Můj muž uzavřel naši novou zkušenost takto: „Pokud Vás čeká příchod na svět některého z vašich andílků, mějte s sebou Moniku, která mu na jeho první cestu dodá svá křídla, pod které schová strasti i vše, co vás od přirozeného porodu zbytečně odpoutává a svým vrozeným citem a elegancí vás provede porodem šťastné, vědomé.“

Proto, Moniko, DĚKUJI, za to, že jste s námi byla, za to, jaké máte poslání a za to, jak andělsky jej umíte plnit!

Martina E., Praha

Zpět na příběhy